Project:
Toerisme Gemeente Sluis
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
Gemeente Sluis
Beschrijving:
In maart 2019 hebben ruim 5.600 inwoners in de gemeente Sluis een vragenlijst ontvangen over het draagvlak voor toerisme in de gemeente Sluis.Met het onderzoek is op een objectieve wijze vastgesteld in welke mate inwoners toerisme steunen, hoe zij de positieve en negatieve effecten van het toerisme ervaren en welke factoren in welke mate de steun voor toerisme van de inwoners beïnvloeden. Het afgelopen jaar zijn de resultaten geanalyseerd. De resultaten zijn weergegeven in een infographic en worden meegenomen als input voor toekomstig beleid.