Project:
Duin- en Bollenstreek
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
Projectbureau Vrolijks
Beschrijving:
In samenwerking met Projectbureau Vrolijks heeft Studio Meesterwerk infographics en schematisch kaartmateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van de netwerkanalyse Duin- en Bollenstreek.

In de Duin- en Bollenstreek werken vijf gemeenten samen om de economie te versterken. Zij doen dit samen met de gemeente Katwijk, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en de Economic Board. In de uitvoeringsagenda van de regio zijn een vijftal strategische projecten geformuleerd. Één daarvan is de Blueport waarin zee-, visserij en watersport gerelateerde bedrijvigheid wordt samengebracht. Doel daarvan is het stimuleren van de organisatiegraad van de watersector en Kaagtoerisme.