Project:
Energietransitie woonwijken
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
APPM Management Consultants
Beschrijving:
In opdracht van APPM Management Consultants heb ik voor VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een infographic gemaakt over de druk van elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet. Hoe gaat u als gemeente om met de toenemende vraag naar laadvoorzieningen, hoe pas je deze ruimtelijk in en wat betekent dit voor de lokale energievoorziening?