Project:
Cityport Utrecht
Type:
Illustraties
Opdrachtgever:
Van Hees Groep
Beschrijving:
Cityport of Utrecht heeft de ambitie om stadslogistiek over water terug te laten keren in de stad, op een schone & slimme manier! En daarmee samen met partners een duurzame multimodale en circulaire stadshub te realiseren. Met als missie ‘samen circulair’ willen ze met aangesloten partners een bijdrage leveren om de stad schoner en leefbaarder te maken. Om ideeën beter inzichtelijk te maken heeft Studio Meesterwerk diverse illustraties gemaakt die een duidelijk overzicht geven van hoe een duurzame en circulaire stadshub er uit kan komen te zien.