Project:
Smart Charging
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
ElaadNL
Beschrijving:
Het idee om elektrische auto’s te laden met zo veel mogelijk energie uit zon en wind wordt breed omarmd door consumenten, net als flexibel laden. Smart Charging biedt daarmee niet alleen grote voordelen voor het elektriciteitsnet, maar ook voor een duurzaam energiesysteem dat klantvriendelijk, betrouwbaar en betaalbaar is. Voor de consument, de markt en de netbeheerder valt er veel te winnen. Daarbij is duidelijk geworden dat de netbeheerders ook een belangrijke rol spelen bij het verder brengen van slim laden. De serie Smart Charging Factsheets vormt de basis voor verdere kennisdeling binnen de netbeheerders en bij marktpartijen. Studio Meesterwerk was verantwoordelijk voor visuele vertaling van teksten en data naar publicaties en bijbehorende infographics.