Project:
Samenwerking tussen beleid en beheer bij GIJS
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
Gemeente IJsselstein
Beschrijving:
Veel gemeenten worstelen intern met de vraag wie er binnen de ambtelijke organisatie aan de slag moet: beleid, uitvoering of allebei? En wie voert hierin de regie? Gemeente IJsselstein liep ook tegen dit vraagstuk aan en koos ervoor om middels een visualisatie duidelijkheid te scheppen over wat onder beleid valt en wat onder uitvoering. Samen met medewerkers van zowel beleid als uitvoering heeft Studio Meesterwerk dit vraagstuk opgelost door een visualisatie te maken waardoor duidelijk is wat binnen beleid en wat binnen uitvoering hoort.
Het is niet altijd 'met een schaar te knippen' wat beleid is en wat beheer (uitvoering) is. Nu is dat niet zo belangrijk, als er maar resultaat komt...... Maar om een resultaat te bereiken is het wél belangrijk te weten wie, wat, op welk moment doet. Ook bij GIJS (gemeente IJsselstein) kwam het vraagstuk vaak naar voren: wie moet aan de slag, beleid, uitvoering of beide en wie voert de regie? Studio Meesterwerk heeft dit vraagstuk opgelost door een visualisatie te maken waardoor duidelijk is wat binnen beleid en wat binnen uitvoering hoort. Maar de visualisatie is méér dan dat geworden. Het is een prachtig overzicht geworden hoe GIJS werkt en wie GIJS is. Top gedaan!
Anne Baars - Teamleider Civiele Techniek & Vastgoed bij Gemeente IJsselstein