Project:
Roadmap Aquathermie
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
APPM Management Consultants
Beschrijving:
Om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen zijn voor de duurzame verwarming van onze huizen, scholen en kantoren een aantal mogelijkheden. Een van die mogelijkheden: water. En dat hebben we in Nederland ruimschoots. Zichtbaar water, en water onder de grond. Zowel uit oppervlaktewater als uit ons uitgebreide netwerk van riool- en drinkwaterleidingen kan warmte gewonnen worden: aquathermie! APPM Management Consultants heeft haar ervaring met aquathermieprojecten én het begeleiden van gemeenten in het bepalen van hun rolneming in de warmtetransitie gebundeld in de Routekaart Aquathermie. Voor APPM heeft Studio Meesterwerk de stappen in de routekaart gevisualiseerd en per stap passende iconen bedacht.