Project:
Havenkom Heemstede
Type:
Plattegronden
Opdrachtgever:
Projectbureau Vrolijks
Beschrijving:
De gemeente Heemstede bereidt met een groep ondernemers en bewoners in een ‘HavenLab’ de herinrichting en ingebruikname van de haven van Heemstede voor. Deze haven is onderdeel van een stadsontwikkelingsgebied en sluit aan op het centrum. De haven is op dit moment, behalve door enkele bootjes, niet in gebruik.

Aan Projectbureau Vrolijks en Studio Meesterwerk is gevraagd om het programma van eisen te vertalen naar een ontwerp. Dit moet voldoende concreet zijn om over te praten, ook met buitenstaanders, maar dit moet ook voldoende ruimte laten voor aanpassing en nadere invulling tijdens het proces door het Lab en daarna door andere belanghebbenden.
Op het oog ziet het er allemaal veelbelovend uit. Er is veel ruimte gecreëerd voor het aanleggen van boten. Een aantal bewoners krijgt een eigen ligplaats. Aan andere oevers is het mogelijk om voor korte of langere tijd aan te meren. Veel aandacht is besteed aan het groen en de uitstraling die de haven op termijn moet krijgen.
Redactie - De Heemsteder