Project:
Feedtuber Loonbedrijf Habo
Type:
Infographics
Opdrachtgever:
KnowWhy
Beschrijving:
Ter ondersteuning van een subsidieaanvraag voor de aanschaf van een Feedtuber (een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders en biomassa) heeft Studio Meesterwerk een infographic gemaakt. Op de infographic is duidelijk te zien wat de voor- en nadelen zijn van (oude) inkuilmethodes en welke voordelen met de komst van een Feedtuber binnen handbereik liggen. Ook is duidelijk weergegeven dat met de komst van deze innovatieve vorm van ruwvoeropslag een verbetering kan toetreden in de kringloop binnen de regio, provincie en zelfs geheel Nederland. De infographic was een mooie aanvullen op de ingediende subsidieaanvraag en juist doordat er strikte restricties zijn op een indiening maakt dat we extra scherp alles moesten visualiseren. Een mooie opdracht met het juiste resultaat: de Feedtuber is inmiddels in gebruik genomen en heeft al menig veehouder voorzien van deze nieuwe techniek.